1. Sıfat iyi, iyi huylu, iyi kalpli, merhametli.
  a kind person/action/thought.
  Be kind to animals:
  Hayvanları incitmeyiniz.
  be kind to someone: birine iyi muamele etmek, nazik davranmak.
 2. Sıfat nazik, kibar, mültefit, sevimli, hoş.
  It is very kind of you: Çok naziksiniz.
  be so kind as
  to: lütfen.
  Would you be kind enough to help me = Would you be so kind as to help me? Lütfen bana yardım eder misiniz?
  It was very kind of you to help me: Yardımınıza çok teşekkür ederim.
  Give him my kind regards: Ona saygılarımı ilet.
 3. Sıfat uysal, yumuşak başlı.
 4. Sıfat başkalarını seven, sevgi besleyen, muhabbetli.
 5. Sıfat doğal, tabiî, doğaya/yasalara uygun, yasal, uygun, yerinde.
 6. Sıfat tür, cins, nevi, çeşit, sınıf.
  apples of several kinds/several kinds of apples: değişik cinsten
  elmalar.
  people of this kind = these kind of people: bu tür insanlar.
  What kind of tree is this? Bu ne ağacıdır? (Bu ağacın cinsi nedir?)
  He is not that kind of person: O tür insanlardan değildir.
  Your kind never do any good: Senin gibilerden hayır gelmez.
 7. Sıfat (a) tabiat, huy, mizaç, karakter, tip.
  He's the kind of person who likes to help other people:
  Başkalarına yardım etmeyi seven bir insandır.
  He's not my kind: Onunla anlaşamam (benim tipim değildir, tabiatlerimiz ayrıdır).
  He's not the kind that will cheat: Aldatacak karakterde değildir. (b) şekil, biçim, tarz.
  What kind of behavior is this? Bu ne biçim davranış?
  I don't like that kind of talk: O tarz konuşmalardan hoşlanmam.
 1. İsim Tip. In the Azure REST API, the variant of a computing service chosen by the customer, when multiple ones exist for the same type.
şat Denizcilik