have never known trouble

  1. Verb güçlüklerle hiç karşılaşmamış olmak