headwork

  1. Noun zihnî çalışma, kafa işi, (özellikle) akıllı/makul düşünüş.