1. İsim zihnî çalışma, kafa işi, (özellikle) akıllı/makul düşünüş.