electricity

  1. İsim elektrik.
  2. İsim elektrik bilimi/bölümü, elektrikle uğraşan bilim dalı.
  3. İsim elektrik akımı.
  4. İsim heyecan, gerginlik.
elektrik sayacı İsim, Elektrik ve Elektronik