high- class residential area

  1. yüksek tabakanın oturduğu semt