hot spring

  1. Noun, Geology kaplıca
  2. Noun, Biology kaynarca (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  3. Noun (sıcak) kaplıca, ılıca (sıcaklığı 37°C'den fazla olan).