imputed cost

  1. emsal bedel
  2. farazi maliyet (fiilen ödenmediği veya yasal bir sorumluluk yaratmadığı için geleneksel muhasebe kayıtlarında
    yer almayan , ama karar aşamasında göz ö
  3. farazi maliyet