in outline

  1. kabataslak
bir vekâletnamedeki bir yetkinin sınırlarını çizmek Verb