industrial enterprise

  1. sanayi şirketi
  2. sanayi teşebbüsü
  3. sanayii teşebbüsü