input- output structure

  1. girdi ve çıktı yapısı
girdi çıktı yapısı