international division of labor

  1. Noun, Economics uluslararası iş bölümü