its own

özelleşmek Verb
tek başına Adverb
İyilik yap, denize at (balık bilmezse hâlik bilir). Sentence
masraflar kendisine ait olmak üzere Adverb
masrafları kendisine ait olmak üzere Adverb, Law
kendi hisselerini satın almak Verb
kendi için
başlı başına Adverb
re'sen, kendiliğinden Adverb, Law
re'sen Adverb
re'sen, kendiliğinden Adverb, Law
on yılda kendini ödemek Verb
kendi hatalarından mahvolmak Verb
kendi dış siyasetini saptamada serbest kalmak Verb