knock it off

  1. (kavga/gürültü/münakaşa vb.) durdur(mak), son ver(mek).