knock the bottom out of an argument

  1. Verb bir davayı her yönden çürütmek