lib

  1. Noun özgürlük, serbestlik, toplumsal devrim.
    Women's lib: Kadın özgürlüğü.
doğaçtan/irticalen/hazırlıksız söylenen şey.
istenildiği kadar, arzuya göre.
kadınların kurtuluş hareketi
kadınların kurtuluş hareketi (kadınlara eşit haklar sağlanmasını savunan hareket
kadınların özgürlük hareketi
book.
librarian.
library.
Liberal.
Liberia.
Libya.
keyfî, arzuya göre.
zorunlu/mecburî/zarurî olmayan, ihmal edilebilir. Adjective