liquidity level

  1. likidite düzeyi
  2. likidite seviyesi
genel nakit ve sermaye yoğunluk düzeyi
nakit düzeyi