losses brought forward from previous years

  1. önceki yıllardan gelen zarar