maintenance cost

  1. bakım masrafı
nafaka gideri
bakım masrafı
bakım giderleri Noun
bakım masraflarına katılmak Verb