make clear

  1. Verb belirtmek
kesin bir ayırım yapmak Verb
demek istediğini açıkça belirtmek Verb
tasrih etmek Verb