minimum yield

  1. en düşük verim
  2. asgari randıman