monumental

  1. Adjective anıtsal, âbidevî.
  2. Adjective anıt/âbide gibi, muazzam, heybetli, görkemli, muhteşem.
    Sinan's monumental works: Sinanın muhteşem eserleri.
  3. Adjective tarihî (önemi olan).
  4. Adjective anıtlara ait.
  5. Adjective anıt yerine geçen, anıt hükmünde.
  6. Adjective çok büyük, muazzam.
    a monumental stupidity/ignorance. a monumental achievement.
büyük sahtekârlık/dolandırıcılık.