oncul

premise
fore- ground program (me)
predicate offense Noun, Law
predicate offence, predicate crime Noun, Criminal Law
predicate offender Noun, Criminal Law

Kıyas işleminde kendilerinden sonuç çıkarmak için ... önermelerden her biri, mukaddem