outline a power in a mandate

  1. Verb bir vekâletnamedeki bir yetkinin sınırlarını çizmek