payee of an addressed bill

  1. ikametgâhlı poliçenin alıcısı