peaceful coexistence

  1. barış içinde birlikte yaşama
  2. dirlik
  3. Verb barış içinde birarada yaşamak