pneumonia

  1. Noun akciğer yangısı, öykence, zatürree.
iki taraflı zatürrie. Noun
zatürreden yatıyor