pretend not to hear

  1. Verb işitmezlikten gelmek
  2. Verb işitmezliğe getirmek
oralarda olmamak Verb