prime bill

  1. (US) birinci derece senet (riskin önemsenmeyecek derecede küçük olduğu senet
  2. (US) birinci derece senet (risk bakımından en iyi durumdaki senet
  3. birinci sınıf senet
birinci sınıf senet
(US) birinci derece poliçe