produce an alibi

  1. Verb suç işlendiğinde başka yerde olduğunu ortaya koymak
  2. Verb suçun işlendiği zaman o yerde bulunmadığını ispat etmek