proper service

  1. (müzekkere) usulüne uygun tebliğ