protested bill

  1. protesto edilmiş senet
bir senedi protesto edilmeye bırakmak Verb
senedi protesto edilmeye bırakmak Verb
bir senedi protesto ettirmek Verb
protesto edilmiş bir senedi iade etmek Verb
protesto edilmiş bir senedi iade etmek Verb
protesto edilmiş senedi iade etmek Verb