prove the truth of one

birinin ifadesinin doğruluğunu kanıtlamak Verb