public bill

  1. (Br) hükümet tasarısı
  2. kamuyu ilgilendiren kanun tasarısı
  3. kamu yu ilgilendiren kanun tasarısı