public good

  1. Noun, Economics kamu malı
  2. umumi menfaat
  3. genel çıkar
kamu yararına hizmet etmek Verb
kamu yararı Noun, Public Administration