pull a face

  1. Verb surat asmak
yüzünü gözünü oynatmak/buruşturmak, yüzüne acayip ifadeler vermek, (yüz işaretleriyle) alay etmek.
The
little girl on the bus was making faces at people.
bir karış surat asmak Verb
(red anlamında) surat asmak, kaş çatmak.
surat asmak.
üzgün görünmek, yüzü gülmemek, suratını (bir karış) asmak.