pull off

  1. (a) çekip çıkarmak, (b)
    argo (zor bir işi) başarmak, muvaffak olmak, başarı ile sona erdirmek,
    hakkından gelmek, (c) taşıtı yolun kenarına çekmek/yanaş(tır)mak.
arabayı park edilecek bir yere çekmek Verb
arabayı yoldan park edilecek bir yere çekmek Verb
akıllıca davranarak başarıya (istenilen amaca) ulaşmak.
suç işlemek Verb
bir paraşütü açmak Verb
paraşütün açılması
piyasadan çekmek Verb, Medicine-Health
(US) marifetini göstermek Verb
yirmi ton çekiş gücü olmak Verb