pull one's rank

  1. üstünlüğünü kabul ettirmek.
  2. mevkiini kötüye kullanmak, maiyetindekileri ezmek/hor görmek.