pull the rug from

  1. Verb desteğini kesmek
  2. Verb güçsüzleştirmek
yüzüstü/tehlike ile karşı karşıya bırakmak, desteklememek.
.: birinin ayağını kaydırmak, işlerini altüst etmek.