raised bill

  1. (US) değerinden yükseltilmiş sahte senet
  2. değerinden yükseltilmiş sahte senet
(US) değeri artırılacak tahrif edilmiş senet