repay someone in kind

  1. Verb birine aynı ile karşılık vermek
  2. Verb birine misillemede bulunmak