report a bill with amendments

  1. Verb bir kanun tasarısını tadilatlarıyla birlikte genel kurula vermek