residential area

  1. meskun bölge
  2. iskân bölgesi
yüksek tabakanın oturduğu semt