resister

  1. Noun dayanan, direnen, mukavemet eden.
(US) asker kaçağı
eylemsiz direnişçi.
savaşmayı reddeden kimse
pasif direnen