robber fly

  1. Noun avcı sinek
    (Promachus vertebratus): hızlı uçan, iki kanatlı bir tür sinek