sempatızan

sympathizer Noun, Politics-Intl. Relations
sympathiser Noun, Politics-Intl. Relations
fringe supporter
person who sympathizes with the views of a certain group

Mensûbu olmadığı halde bir partiye, bir ... akıma yakınlık duyan kimse