siyasal bir kuruluşta kayıtlı üye

  1. card carrying