skirmish

  1. Military vuruşma(k), çatışma(k), hafif müsademe/mübareze(ye tutuşmak).
  2. dalaşma(k), kavga (etmek), çekişme(k).
çatışma talimi.
avcı zinciri, bir taktik tatbikatta veya taarruzda dağınık düzende bulunan askerlerden oluşan hat.