specialize in an article

  1. Verb bir mal üzerinde uzmanlaşmak