state one's reasons for a decision

  1. Verb kararının nedenlerini açıklamak